logo

Znojemská radnice proplatí nově jazykové certifikáty i žákům základních škol

Znojmo, 4. června 2014. – Znojemská radnice rozšiřuje proplácení jazykových certifikátů v rámci projekt Kolumbus i pro žáky základních škol. „Vyslyšeli jsme návrhy ředitelů základních škol, kteří zaznamenávají zvýšený zájem o výuku cizích jazyků,“ říká místostarosta Znojma Jan Grois. „Znalost cizího jazyka je v dnešní době klíčová, tak proč nemotivovat už žáky základních škol? Věřím, že díky proplácení zvýší počet těch, kteří si na zkoušku z cizího jazyka troufnou. Čím dříve získají naši žáci jazykové dovednosti, tím lépe,“ dodává místostarosta.

„Naši žáci si letos vyzkoušeli tzv. pretesty, tedy zkoušky nanečisto. Někteří naši deváťáci se pustili i do ostré zkoušky KET for Schools. Bylo by jich ale daleko více, pokud bychom je motivovali tím, že jim certifikát proplatí město,“ vysvětluje ředitel ZŠ JUDr. J. Mareše Miloslav Hubatka. Právě ZŠ JUDr. J. Mareše byla jednou z těch, která dala vedení města podnět k rozšíření proplácení jazykových certifikátů.

„Dosud jsme v rámci projektu Kolumbus přispívali základním školám na posílení výuky cizích jazyků prostřednictvím příspěvku na nákup učebních pomůcek nebo na hodiny s rodilým mluvčím,“ rekapituluje místostarosta. „Rada města nyní nově schválila s účinností od konce května proplácení úspěšně složeného certifikátu KET for Schools,“ upřesňuje místostarosta.

Každoročně by zkoušku KET for Schools z anglického jazyka mohlo složit několik desítek dětí. Certifikát je nejen oceněním jejich dosavadního studia, ale i vstupní branou ke kvalitní jazykové vybavenosti. Podmínkou proplácení zůstává, že žáci musí mít trvalý pobyt ve Znojmě nebo jeho městských částech.

KET for Schools je certifikovanou zkouškou v rámci zkoušek Cambridge ESOL, která splňuje stupeň A2 mezinárodně uznávaného Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Držitel stupně A2 rozumí jednoduchým myšlenkám a pokynům, je schopen vyjadřovat jednoduché otázky nebo potřeby, je schopen vyplňovat formuláře a psát jednoduché dopisy nebo pohlednice týkající se osobních informací. Příprava na zkoušku KET for Schools vybaví žáky základních škol těmito praktickými a užitečnými jazykovými dovednostmi.

Proplácení úspěšně složených jazykových certifikátů studentům středních a vysokých škol a čerstvým absolventům běží ve Znojmě úspěšně již rok a půl.

Partneři projektu:

znojmo2     ohklogo     logoSVSE     Logo RCHS-OETGW     logo znojseznam