logo

ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ

Město Znojmo

vyhlašuje konkurz na místo

ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Mateřské školy Znojmo - Přímětice 279, přís.org.

Požadavky: předpoklady a odborná kvalifikace, znalost školské problematiky a právních předpisů, osobnostní a řídící předpoklady

Předpokládaný nástup 1.8.2018

Přihlášky s nutnými doklady zašlete do 7.5.2018 do 12.00 hod. na adresu: Sekretariát

Města Znojma, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, nebo odevzdejte osobně na podatelně MěÚ

Znojmo.

Obálku označte slovy: „Konkurz – Mateřská škola, Znojmo, Přímětice 279, příspěvková

organizace – „Neotvírat“

Podrobnosti na úřední desce/Odbor školství, kultury a pam.péče

Partneři projektu:

znojmo2     ohklogo     logoSVSE     Logo RCHS-OETGW     logo znojseznam