logo

Znojmo mluví anglicky

anglicky 2

Stupně jazykových znalostí

Stupeň B1:Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Odpovídající jazykové zkoušky, např.:Cambridge ESOL PET,BEC Vantage,City & Guilds Achiever,LCCIB EFB FirstGoethe institut ZD,Osvědčení o základní znalosti jazyka,DELF B1,CILS B1 UNO

Stupeň B2:Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Odpovídající jazykové zkoušky, např.:Cambridge ESOL FCE,City & Guilds Communicator,LCCIB EFB Second,Goethe zertifikat B2,Státní jazyková zkouška – základní,DELF B2,CILS B2 DUO

Stupeň C1:Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Odpovídající jazykové zkoušky, např.:Cambridge ESOL CAE,BEC Higher,City & Guilds Expert,LCCIB EFB Third,Goethe zertifikat C1,Státní jazyková zkouška – všeobecná,DALF C1,CILS C1 TRE

Stupeň C2:Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

Odpovídající jazykové zkoušky, např.:Cambridge ESOL CPE,City & Guilds Mastery,LCCIB EFB Fourth,Goethe institut ZOP,DALF C2,CILS C2 QUATTRO

Partneři projektu:

znojmo2     ohklogo     logoSVSE     Logo RCHS-OETGW     logo znojseznam