logo

Znojmo mluví anglicky

anglicky 2

Podmínky proplácení jazykových certifikátů

 

V rámci projektu Kolumbus a jeho části Znojmo mluví anglicky proplácí město od 1. ledna 2013 jazykové certifikáty z angličtiny a němčiny studentům a absolventům, kteří zkoušku úspěšně složí.

Žadatel o proplácení jazykových certifikátů musí splnit tyto podmínky:

 • musí být studentem střední nebo vysoké školy nebo absolventem nejdéle dva roky po ukončení školy, tj. zkoušku musí skládat do dvou let od ukončení školy, výsledky mohou být známy později
 • musí mít trvalé bydliště ve Znojmě nebo jeho městských částech
 • úspěšně složená zkouška musí být na těchto úrovních:
  • angličtina: B2, C1, C2
  • němčina: B1, B2, C1, C2

Instituce, na jejichž zkoušky se vztahuje proplácení, jsou pro angličtinu Cambridge ESOL, pro němčinu Goethe Institut a Österreichisches Sprachdiplom Deutsch a pro oba jazyky pak státní jazyková zkouška.

Jakou konkrétní zkoušku si zájemci složí, je pouze na nich. Může se jednat jak o všeobecný jazyk, tak i např. o obchodní angličtinu nebo němčinu. Zkouška nemusí být složena ve Znojmě, ale i kdekoliv v České republice.

Postup při proplácení:

 1. Zájemce požádá o proplácení úspěšně složené certifikované zkoušky prostřednictvím odboru školství, kultury a památkové péče na stanoveném formuláři, který je dostupný na http://www.znojmocity.cz/tiskopisy/ds-1045/p1=1157 nebovyzvednutí na odboru.
 2. žádosti bude nutné doložit následující přílohy:
  1. potvrzení o studiu, případně doklad o dokončení studia, který není starší než dva roky
  2. úředně ověřenou kopii certifikátu
  3. doklad o úhradě zkoušky – originál nebo ověřená kopie
  4. potvrzení o bankovním účtu
  5. Na základě žádosti připravím darovací smlouvy, které předložíme radě města k odsouhlasení. Po schválení radou bude na základě platné darovací smlouvy certifikát proplacen.

Certifikáty pro žáky ZŠ

Znojemská radnice rozšířila proplácení jazykových certifikátů v rámci projekt Kolumbus i na žáky základních škol.

Dosud město v rámci projektu Kolumbus přispívalo základním školám na posílení výuky cizích jazyků prostřednictvím příspěvku na nákup učebních pomůcek nebo na hodiny s rodilým mluvčím. Rada města schválila od poloviny roku 2014 žákům základních škol proplácení zkoušek z angličtiny Cambridge English, a to úrovně pre-A1, A1, A2 a B1.

 

Partneři projektu:

znojmo2     ohklogo     logoSVSE     Logo RCHS-OETGW     logo znojseznam