logo

Znojmo mluví anglicky

anglicky 2

Jedním z okruhů, jak chce vedení města Znojma podpořit konkurenceschopnost regionu a Znojmáků v rámci svého projektu Kolumbus, je okruh nazvaný Znojmo mluví anglicky. Znojmo nebude podporovat pouze angličtinu, ale také němčinu. Pro lepší informovanost je založena i nová skupina na Facebooku s názvem Znojmo mluví anglicky a informace jsou i na oficiálních stránkách projektu www.znojmokolumbus.cz.

Vycházejíc z průzkumu Eurobarometr 386 – Evropané a jazyky, dojdeme, že Češi cizí jazyky neumí a ještě k tomu se je přestávají učit. Dle aktuálních dat Eurobarometru se za posledních sedm let v Česku snížil počet lidí schopných hovořit nejméně jedním cizím jazykem o dvanáct procent, což je jeden z největších zaznamenaných poklesů v rámci celé Evropské unie. Právě i v důsledku těchto zjištění se znojemská radnice rozhodla podpořit znalost cizích jazyků.

Cílem toho okruhu je využít peníze z hazardu ke zvýšení jazykových dovedností nastupující generace na všech stupních vzdělávání, tj. od základních škol až po vysoké školy. Jelikož jsou jazykové kompetence klíčové pro budoucí úspěch na trhu práce, rozhodlo se město podpořit jazykové vzdělávání na všech úrovních.

Pro studenty středních a vysokých škol a pro čerstvé absolventy je připravena možnost proplácení jazykových certifikátů z angličtiny a němčiny. Nově se také proplácí jazykové certifikáty z angličtiny žákům základních škol. Na proplácení certifikátů vyčlenilo město ze svého rozpočtu jeden milion korun. „Tento způsob podpory jazykového vzdělávání jsme zvolili z toho důvodu, že nechceme vytvářet například umělou poptávku po jazykových kurzech, ale chceme podporovat motivaci a výkon. Odměněni tedy budou jen ti úspěšní, tedy ti, co složí úspěšně danou zkoušku,“ vysvětluje starosta města Znojma Vlastimil Gabrhel. Proplácení jazykových certifikátů má několik podmínek.


anglicky 2

Zkoušky z angličtiny

V rámci projektu Znojmo mluví anglicky nabízí město proplácení úspěšně složených zkoušek, pokud zájemci splní podmínky pro proplácení. Proplácení se týká státní jazykové zkoušky a zkoušek Cambridge ESOL.

Zkoušku FCE administruje ve Znojmě Soukromá vysoká škola ve Znojmě (více info na www.svse.cz). To znamená, že nemusíte nikam jezdit a tuto zkoušku můžete složit přímo na půdě Znojma. A navíc za velmi výhodných podmínek a se slevou! Pokud nesplňujete podmínky pro proplácení, pak máte jedinečnou možnost složit si zkoušku přímo ve vašem městě a ještě ušetřit.

Soukromá vysoká škola ve Znojmě nabízí také krátkodobý přípravný kurz seznamující s formou zkoušky, kde si zájemci mohou zkusit jednotlivé části zkoušky nanečisto.


anglicky 2

Zkoušky z němčiny

 

V rámci projektu Znojmo mluví anglicky nabízí město proplácení úspěšně složených zkoušek, pokud zájemci splní podmínky pro proplácení. Proplácení se týká státní jazykové zkoušky, zkoušek od Goethe Institutu a zkoušek ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch).


anglicky 2

Stupně jazykových znalostí

Stupeň B1:Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Odpovídající jazykové zkoušky, např.:Cambridge ESOL PET,BEC Vantage,City & Guilds Achiever,LCCIB EFB FirstGoethe institut ZD,Osvědčení o základní znalosti jazyka,DELF B1,CILS B1 UNO

Stupeň B2:Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Odpovídající jazykové zkoušky, např.:Cambridge ESOL FCE,City & Guilds Communicator,LCCIB EFB Second,Goethe zertifikat B2,Státní jazyková zkouška – základní,DELF B2,CILS B2 DUO

Stupeň C1:Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Odpovídající jazykové zkoušky, např.:Cambridge ESOL CAE,BEC Higher,City & Guilds Expert,LCCIB EFB Third,Goethe zertifikat C1,Státní jazyková zkouška – všeobecná,DALF C1,CILS C1 TRE

Stupeň C2:Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

Odpovídající jazykové zkoušky, např.:Cambridge ESOL CPE,City & Guilds Mastery,LCCIB EFB Fourth,Goethe institut ZOP,DALF C2,CILS C2 QUATTRO


anglicky 2

Podmínky proplácení jazykových certifikátů

 

V rámci projektu Kolumbus a jeho části Znojmo mluví anglicky proplácí město od 1. ledna 2013 jazykové certifikáty z angličtiny a němčiny studentům a absolventům, kteří zkoušku úspěšně složí.

Žadatel o proplácení jazykových certifikátů musí splnit tyto podmínky:

 • musí být studentem střední nebo vysoké školy nebo absolventem nejdéle dva roky po ukončení školy, tj. zkoušku musí skládat do dvou let od ukončení školy, výsledky mohou být známy později
 • musí mít trvalé bydliště ve Znojmě nebo jeho městských částech
 • úspěšně složená zkouška musí být na těchto úrovních:
  • angličtina: B2, C1, C2
  • němčina: B1, B2, C1, C2

Instituce, na jejichž zkoušky se vztahuje proplácení, jsou pro angličtinu Cambridge ESOL, pro němčinu Goethe Institut a Österreichisches Sprachdiplom Deutsch a pro oba jazyky pak státní jazyková zkouška.

Jakou konkrétní zkoušku si zájemci složí, je pouze na nich. Může se jednat jak o všeobecný jazyk, tak i např. o obchodní angličtinu nebo němčinu. Zkouška nemusí být složena ve Znojmě, ale i kdekoliv v České republice.

Postup při proplácení:

 1. Zájemce požádá o proplácení úspěšně složené certifikované zkoušky prostřednictvím odboru školství, kultury a památkové péče na stanoveném formuláři, který je dostupný na http://www.znojmocity.cz/tiskopisy/ds-1045/p1=1157 nebovyzvednutí na odboru.
 2. žádosti bude nutné doložit následující přílohy:
  1. potvrzení o studiu, případně doklad o dokončení studia, který není starší než dva roky
  2. úředně ověřenou kopii certifikátu
  3. doklad o úhradě zkoušky – originál nebo ověřená kopie
  4. potvrzení o bankovním účtu
  5. Na základě žádosti připravím darovací smlouvy, které předložíme radě města k odsouhlasení. Po schválení radou bude na základě platné darovací smlouvy certifikát proplacen.

Certifikáty pro žáky ZŠ

Znojemská radnice rozšířila proplácení jazykových certifikátů v rámci projekt Kolumbus i na žáky základních škol.

Dosud město v rámci projektu Kolumbus přispívalo základním školám na posílení výuky cizích jazyků prostřednictvím příspěvku na nákup učebních pomůcek nebo na hodiny s rodilým mluvčím. Rada města schválila od poloviny roku 2014 žákům základních škol proplácení zkoušek z angličtiny Cambridge English, a to úrovně pre-A1, A1, A2 a B1.

 

Partneři projektu:

znojmo2     ohklogo     logoSVSE     Logo RCHS-OETGW     logo znojseznam